Code website Bất động sản WhyBuy

Danh mục: Thiết kế Web

Ngày đăng: 25 Tháng Bảy, 2021

Thể loại web: Bất động sản

Mô tả chức năng: 

 • Slide: Dự án nổi bật, tùy chọn được dự án hiển thị
 • Gallery hình ảnh: Phân loại hình ảnh theo danh mục.
 • Menu đa cấp.
 • Quản lý dự án: phân loại dự án.
 • Đăng ký, đăng nhập, thành viên đăng ký có thể đăng dự án.
 • Quản lý các trang: Giới thiệu, liên hệ…
 • Form liên hệ, thông tin đổ về mail và lưu tại trang Admin.
 • Ô Fanpage, Gmap tương tác trực tiếp trên web.
 • Các nút liên hệ: Call, Messenger, Zalo
 • Các Icon mạng xã hội: Facebook, Zalo, Instagram, Youtube, Pinterest,…
 • Chuẩn SEO, chạy Ads, remarketing.
 • Responsive tương thích di động.
 • Giao diện code tay.