Meow Tower: Skyscraper

Danh mục: Mobile Game

Ngày đăng: 27 Tháng Tư, 2023

Tên Game: Meow Tower: Skyscraper

Tên tiếng Việt: Tháp Mèo: Xây Chồng Các Hộp

Thể loại: Hyper-Casual

Tên Game: Meow Tower: Skyscraper

Tiếng Việt: Tháp Mèo: Xây Chồng Các Hộp

Thể loại: Hyper-Casual

Mô tả

Meow Tower: Skyscraper là một trò chơi mô phỏng xếp chồng hộp, giống như một số loại trò chơi sau: Xây dựng thành phố, Xây dựng tòa nhà, Xây dựng tháp, Xếp chồng hộp, Xếp chồng các khối.
Bạn có thể thư giãn với âm thanh “Meow” từ các chú mèo dễ thương.

Từ những hộp mèo được gắn vào sợi dây, đung đưa qua lại. Hãy thả chúng xếp chồng lên nhau và đừng làm đổ. 

Cố gắng xây tòa tháp mèo của bạn càng cao càng tốt. Nhận điểm từ những lần xây dựng hoàn hảo để mở khóa các hộp mèo mới.

Cách chơi

Dễ chơi chỉ với một chạm.
Chạm vào màn hình để thả hộp mèo.
Chồng các hộp cao hơn và cao hơn nữa.

Ảnh chụp màn hình